Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století

PROGRAM KONFERENCEStředa 21. 4. 2021

 

13:00 – 13:15

Zahájení konference

vystoupení vedoucí katedry matematiky PdF UP doc. PhDr. Radky Dofkové, Ph.D.

vystoupení děkanky PdF UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

 

13:15 – 15:45

Plenární přednášky I

jednání řídí R. Dofková

 

Laakso Mikko-Jussi

Nationwide Research-Based Development of Math Education with Learning Analytics 

Kuruc Martin 

Učiteľ, ktorý má strach z matematiky 

 

 

Čtvrtek 22. 4. 2021

 

13:00 – 14:00

Plenární přednášky II

jednání řídí T. Zdráhal

 

Chytrý Vlastimil - Říčan Jaroslav

Složky autoregulovaného učení v kontextu matematické výkonnosti žáků 5. tříd.

 

 

14:15 – 15:30

Sekce 1

jednání řídí K. Pastor

 

Dofková Radka

Sebereflexe distanční výuky matematiky očima učitelů 1. stupně ZŠ

Barot Tomáš, Krpec Radek

Consequences in study fields of foreign students attended in math courses for future elementary school teachers

Hnatová Jana

Možnosti zapojenia digitálnych technológií do matematickej edukácie

Babcsányi-Tóth Gabriella

Concrete and visual representations in the third grade mathematics

Talášek Tomáš

How to typeset mathematical text on computers with focus on primary education

 

16:00 – 17:15

Sekce 2

jednání řídí J. Laitochová

 

Samková Libuše, Čech Adam, Kršková Jana

Concept cartoons vytvořené na základě analýzy žákovských řešení matematických slovních úloh

Šimčíková Edita, Tomková Blanka

Diachrónna analýza možností integrácie matematického a hudobného vzdelávania detí predškolského veku

Lipták Jakub

Je téma stredovej súmernosti náročná pre žiakov primárneho vzdelávania?

Wossala Jan, Procházka Pavel

Využívání moderních technologií ve výuce v mikroregionu Ivančicko před a při pandemii Covid-19

Uhlířová Martina

Inspirace Cayleyho tabulkou z pohledu budoucích učitelů 1. stupně ZŠ

 

Pátek 23. 4. 2021


9:00 – 10:30

Sekce 3

jednání řídí J. Hodaňová

 

Kaslová Michaela

Tvořivost v práci se strukturou v PMG u dětí 5,5 - 6,5 let

Nováková  Eva

Vliv věkového uspořádání třídy na rozvoj matematické pregramotnosti dětí pohledem budoucích učitelů

Prídavková Alena

Hudobné modely symetrie v matematickej edukácii

Lorencová Karolina

Identifikace trojrozměrných objektů

Jacíková Jitka, Pěchoučková Šárka, Kohout Václav

Využití dětských časopisů ve výuce matematiky

Příhonská Jana, Břehovský Jiří

Učíme budoucí učitele logicky myslet?

  

10:45 – 12:00

Sekce 4

jednání řídí D. Nocar

 

Beránek Jaroslav

Aditivní problémy teorie čísel ve školské matematice

Pastor Karel

Klokan na šachovnici jako didaktický nástroj

Zemanová Renáta, Jirotková Darina

Diagnostický potenciál úloh prostředí sčítacích trojúhelníků v online výuce

Punčová Alexandra, Valentová Lenka

Analýza matematickej gramotnosti žiakov 4. ročníka českej a slovenskej republiky

Zdráhal Tomáš

Lineární kongruence a Wolfram Mathematica

 

12:00 – 12:30

Společná diskuse, závěr konference

 

Informace pro účastníky

Rozsah vystoupení (včetně diskuse):
hlavní referáty - 60 min.
příspěvky v sekcích - 15 min.

 

Příspěvky budou prezentovány v jednom z jednacích jazyků konference:
angličtině, slovenštině, polštině a češtině, bez tlumočení.