Perspektivy primárního vzdělávání matematice

PROGRAM KONFERENCE


Středa 25. 4. 2018

prostory Výzkumně vzdělávacího centra Pedagogické fakulty UP


11:00 – 13:00
příjezd účastníků, registrace


 13:00 – 14:30
zahájení konference – „malá aula“
za účasti
děkanky PdF UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.,
předsedy Pobočného spolku JČMF Olomouc prof. RNDr. Josefa Molnára, CSc.,
a vedoucí Katedry primární a preprimární pedagogiky prof. PhDr. Evy Šmelové, Ph.D.


v rámci zahájení konference vystoupí Jazzový soubor ZUŠ Iši Krejčího


společné jednání v plénu – „malá aula“
jednání řídí J. Laitochová


 Timo TOSSAVAINEN, Maria JOHANSSON, Ewa-Charlotte FAARINEN,
Anna KLISINSKA, Anne TOSSAVAINEN

Lulea University of Technology, SE
Swedish primary and preprimary student teachers' views of using computers
in preprimary mathematics education


 14:30 – 15:00
přestávka, káva


 Alena PRÍDAVKOVÁ, Edita ŠIMČÍKOVÁ, Blanka TOMKOVÁ
Prešovská univerzita v Prešove, SK
Rozvoj exekutívnych funkcií v matematike prostredníctvom stimulačného programu


 Irena BUDÍNOVÁ
Masarykova univerzita, CZ
Nejčastější miskoncepce o základních geometrických útvarech
u žáků základní školy

 


Čtvrtek 26. 4. 2018

 8:30 – 10:30
Sekce A - učebna N24


 jednání řídí R. Dofková


Jozef BENYAK (Ružomberok, SK)
Kocky v primárnom vzdelávaní

Jana HNATOVÁ (Prešov, SK)
Postoje začínajúcich študentov študijného programu predškolská a elementárna pedagogika k matematike - konštrukcia a pilotáž dotazníka

Veronika KLOPANOVÁ (Banský Bystrica, SK)
Komparácia výučby geometrie v prvom až piatom ročníku základných škôl podľa aktuálnych vzdelávacích programov v Českej republike a Slovenskej republike

Milan POKORNÝ, Dušan HOLÝ (Trnava, SK)
O vstupných vedomostiach študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky z kombinatoriky a pravdepodobnosti

Radek KRPEC, Pavla VALKOVÁ (Ostrava, CZ)
Zkušenosti studentů z pedagogické praxe z matematiky v přípravě budoucích učitelů
1. stupně ZŠ

Radka DOFKOVÁ, Jitka LAITOCHOVÁ (Olomouc, CZ)
Připravenost budoucích učitelů primárního stupně na použití gradovaných úloh v matematice

 
8:30 – 10:30
Sekce B - učebna N25


 jednání řídí K. Pastor 


Hana HAVLÍNOVÁ, Eva ZELENDOVÁ (Praha, CZ)
Rozvíjíme matematickou gramotnost nejen v matematice

Eva NOVÁKOVÁ (Brno, CZ)
Jak vnímají matematiku budoucí učitelé mateřské školy?

Iveta SCHOLTZOVÁ, Renáta IŽDINSKÁ (Prešov, SK)
Matematika v predprimárnej edukácii na Slovensku a v Nemecku (Bavorsku)

Libuše SMIDŽÁROVÁ, Alena HOŠPESOVÁ (Velké Přílepy, České Budějovice, CZ)
Pěstování matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Renáta ZEMANOVÁ (Ostrava, CZ)
Zobecňování v konstrukci generických modelů

Martina UHLÍŘOVÁ (Olomouc, CZ)
Matematická pregramotnost z pohledu učitelek mateřských škol

 
10:30 – 11:00
přestávka, káva - učebna P2511:00 – 13:00
Sekce A - učebna N24


jednání řídí D. Nocar


Jana FIALOVÁ (Trnava, SK)
Tvorba a využitie aplikácií pre mobilné telefóny v školskej matematike

Edita PARTOVÁ, Katarína ŽILKOVÁ (Bratislava, SK)
Mobilné aplikácie na porozumenie pojmu usporiadanie

Gabriela PAVLOVIČOVÁ, Renáta VÁGOVÁ (Nitra, SK)
Priestorové schopnosti budúcich učiteľov elementaristov

Milan POKORNÝ, Dušan HOLÝ (Trnava, SK)
Interaktívne aplikácie pre výučbu sčítania a odčítania

Ján GUNČAGA, Janka KOPÁČOVÁ (Bratislava, Ružomberok, SK)
Symetria v primárnom vzdelávaní

Ewa SWOBODA (Rzeszów, PL)
Jedno proste zadanie …

 
11:00 – 13:00
Sekce B - učebna N25


jednání řídí R. Zemanová


Jitka PANÁČOVÁ (Brno, CZ)
Původ čísel v pohádkách

Karel PASTOR (Olomouc, CZ)
Hra Kalaha jako didaktická pomůcka

Šárka PĚCHOUČKOVÁ (Plzeň, CZ)
Strategie žáků 1. a 2. ročníku základní školy při reprezentaci některých přirozených čísel

Jitka HODAŇOVÁ (Olomouc, CZ)
Formování funkčního myšlení v matematice v mateřských školách a na 1. stupni základních škol

Valéria ŠVECOVÁ (Nitra, SK)
Pojmové mapovanie na hodinách matematiky na primárnom stupni vzdelávania

Anna VAŠUTOVÁ (Prešov, SK)
Predškolské vzdelávanie v Austrálii a na Slovensku


 13:15 - 14:00
oběd


15:00 – 17:00
exkurze do Arcidiecézního muzea v Olomouci
společný odchod od menzy UP v 14:45


 Individuální program účastníků (Flora Olomouc 2018)
60. výročí mezinárodní květinové a zahradnické výstavy


 18:00 – 22:00
Společenský večer v prostorách koleje UP Šmeralova


 

 Pátek 27. 4. 2018


Workshop
8:30 – 9:30


Učebna N24

Libuše SAMKOVÁ (České Budějovice, CZ)
Polyvalentní úlohy v matematice

Učebna P25

Hana HYKSOVÁ (ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, CZ)
Ozoboti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

 

9:30 – 10:00
přestávka, káva

 
10:00 – 11:30
Učebna N24


 jednání řídí R. Krpec


Grażyna RYGAŁ, Agnieszka BOROWIECKA
Logiczne myślenie jako element rozwoju matematycznego dzieci

Michaela KASLOVÁ
Didaktické struktury založené na hrách zaměřených na rozvíjení předmatematické a matematické gramotnosti

Jaroslav BERÁNEK
Vybrané problémy rekreační matematiky

Jana HAVLÍKOVÁ, Michaela KASLOVÁ
Pozorování oblohy a časoprostorová orientace pregramotnosti v mateřské škole v evropském kontextu

David NOCAR, Tomáš ZDRÁHAL
Úspěšnost žáků na počátku sekundárního vzdělávání při řešení geometrických úloh ze soutěže matematický klokan

Jaroslav PERNÝ
Pokrývání a skládání obrazců, skládání těles

David NOCAR, Tomáš ZDRÁHAL
Operace v množině celých čísel

Radka DOFKOVÁ
Matematická gramotnost v pregraduální přípravě budoucích učitelů – konkrétní námět

 
11:30 – 12:00
Společný program po skončení jednání v sekcích
učebna N24
společná diskuse,
závěr konference

 


Informace pro účastníky


 Rozsah vystoupení (včetně diskuse):
hlavní referáty - 45 min. (včetně diskuse)
příspěvky v sekcích - 15 min. (včetně diskuse)


 Příspěvky budou prezentovány v jednom z jednacích jazyků konference:
v angličtině, slovenštině, polštině a češtině, bez tlumočení.
Ve všech jednacích místnostech jsou k dispozici počítač s dataprojektorem
a s připojením na internet, mikrofon, tabule,interaktivní tabule.