Perspektivy primárního vzdělávání matematice

Informace pro účastníky konference


Místo konání Konferenční poplatek Abstrakt
Příspěvek
Ubytování


Místo konání konference


Konference se koná v areálu Výzkumně vzdělávacího centra Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.Společenský večerVideoprůvodce OlomoucíKonferenční poplatek


Konferenční poplatek 2000 CZK (80 €) zašlete na účet konference do 25. 3. 2018.
Konferenční poplatek zahrnuje náklady na konferenční materiály včetně sborníku abstraktů, publikování příspěvků v časopise či sborníku příspěvků a další související organizační náklady, nezahrnuje ubytování účastníků.

Platbu proveďte převodem na účet. (pro platby v CZK a jiných měnách kromě EUR):


Banka:   Komenční banka, a.s., pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 77214 Olomouc
Majitel účtu:   Univerzita Palackého v Olomouci
Číslo účtu:   19-1096330227/0100
IBAN:   CZ0901000000191096330227
Variabilní symbol:   99418141Účet pro platby v EUR:


Banka:   Komenční banka, a.s., pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 77214 Olomouc
Majitel účtu:   Univerzita Palackého v Olomouci
Číslo účtu:   43-3855090287/0100
IBAN:   CZ9801000000433855090287
SWIFT:   KOMBCZPPxxx
Variabilní symbol:   99418141Důležité pro identifikaci vaší platby:
Do "zprávy pro příjemce" uveďte jméno účastníka.
(Pokud váš bankovní systém neumožňuje zadání variabilního symbolu, uveďte jej také do zprávy pro příjemce)


K dodatečnému vystavení daňového dokladu v případě plateb převodem je nutno dodat (pošlete e-mailem) přesnou adresu plátce, IČO, DIČ + jméno účastníka


Informace k psaní abstraktu a příspěvku


Předem bude pro potřeby konference vydán pouze Sborník abstraktů.

Šablona pro abstrakt do Sborníku abstraktů (Abstract Book): EME2018_Abstrakt.docx

Abstrakty v jazyce prezentace v přiložené šabloně v rozsahu jedné strany A4 je třeba zaslat do 25. 3. 2018. na adresu martina.uhlirova@upol.cz.Příspěvky v jazyce prezentace (anglicky / česky / slovensky / polsky) je třeba zaslat do 1. 4. 2018. Všechny příspěvky budou posouzeny dvěma nezávislými recenzenty. Autorům vybraných příspěvků bude nabídnuto publikování v časopisech Magister (česky / slovensky / polsky; ISSN 1805-7152; reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu) a Učitel matematiky (česky / slovensky; ISSN 1210-9037; nové podněty z matematiky a didaktiky matematiky pro podporu výuky na základních a středních školách). Pokud bude příspěvek přijat do některého z uvedených časopisů, bude publikován pouze v tomto časopise a ve sborníku EME2018 Proceedings na něj bude odkázáno. Ostatní příspěvky budou publikovány online na webu konference v EME2018 Proceedings (s ISBN). K publikování budou přijaty pouze příspěvky zaslané do stanoveného termínu, se souhlasným vyjádřením recenzentů.


Pokyny pro psaní příspěvku naleznete zde: pokynyEME2018CZ.doc


Při psaní příspěvku použijte přiloženou šablonu: sablonaEME2018CZ.docxVlastní příspěvek zašlete v elektronické podobě na adresu martina.uhlirova@upol.cz. Přijetí příspěvku vám bude obratem potvrzeno. Na tuto adresu se obracejte i s případnými dotazy. Soubor doporučujeme uložit nejlépe pod názvem shodným s příjmením prvního autora.


Ubytování


Účastníci konference si zajišťují a hradí ubytování samostatně.

V termínu 25. - 27. 4. 2018 je rezervováno 11 pokojů (2 lůžkové) na kolejích Generála Svobody (UP). https://skm.upol.cz/ubytovani/zakladni-informace/
Nezapoměňte uvést, že jste účastníky konference EME 2018.

Další možnosti ubytování v Olomouci naleznete např. na Hotely.cz nebo Booking.com