Primární matematické vzdělávání v souvislostech

Informace pro účastníky konference


Místo konání Konferenční poplatek Příspěvek Ubytování


Místo konání konference


Konference se koná v areálu Výzkumně vzdělávacího centra Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Konference bude zahájena 20. 4. 2016 v 13.00 hod. v areálu Výzkumně vzdělávacího centra Pedagogické fakulty, Žižkovo nám. 5.
Jednání v sekcích 21. - 22. 4. 2016 proběhne v prostorách Katedry matematiky PdF UP, Žižkovo nám. 5.


Společenský večer ve čtvrtek 21. 4. 2016 se uskuteční v prostorách vysokoškolských kolejí Šmeralova.Videoprůvodce OlomoucíKonferenční poplatek


Konferenční poplatek 1900 CZK (70 €) zašlete do 7. 3. 2016 (účastníci s příspěvkem).
Konferenční poplatek zahrnuje náklady na vydání sborníku a další související organizační náklady, nezahrnuje ubytování a stravování účastníků.
(Účastníci bez příspěvku mohou zasílat konferenční poplatek 1 900 Kč (70 €) včetně tištěného sborníku nebo 1 400,- Kč (50 €) bez sborníku až do 15. 4. 2016.)
Platbu proveďte převodem na účet. (pro platby v CZK a jiných měnách kromě EUR):


Banka:   Komenční banka, a.s., pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 77214 Olomouc
Majitel účtu:   Univerzita Palackého v Olomouci
Číslo účtu:   19-1096330227/0100
IBAN:   CZ0901000000191096330227
Variabilní symbol:   99416011


Účet pro platby v EURech:


Banka:   Komenční banka, a.s., pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 77214 Olomouc
Majitel účtu:   Univerzita Palackého v Olomouci
Číslo účtu:   43-3855090287/0100
IBAN:   CZ9801000000433855090287
SWIFT:   KOMBCZPPxxx
Variabilní symbol:   99416011


Důležité pro identifikaci vaší platby:
Do "zprávy pro příjemce" uveďte jméno účastníka.
(Pokud váš bankovní systém neumožňuje zadání variabilního symbolu, uveďte jej také do zprávy pro příjemce)


K dodatečnému vystavení daňového dokladu v případě plateb převodem je nutno dodat (pošlete e-mailem) přesnou adresu plátce, IČO, DIČ + jméno účastníka


Informace k psaní příspěvku do sborníku


Příspěvky v jazyce prezentace je třeba zaslat do 1. 3. 2016 7. 3. 2016. Všechny příspěvky budou posouzeny dvěma nezávislými recenzenty. K tisku ve sborníku budou přijaty pouze příspěvky zaslané do stanoveného termínu, se souhlasným vyjádřením recenzentů.


Pokyny pro psaní příspěvku naleznete zde: PokynyEME2016.doc


Při psaní příspěvku použijte přiloženou šablonu: EME2016CZsablona.dotx
Pro starší verze MS Word (97-2003) použijte tuto šablonu: EME2016CZsablona.dotVlastní příspěvek zašlete v elektronické podobě na adresu jan.wossala@gmail.com nebo martina.uhlirova@upol.cz. Přijetí příspěvku vám bude obratem potvrzeno. Na tuto adresu se obracejte i s případnými dotazy. Soubor doporučujeme uložit nejlépe pod názvem shodným s příjmením prvního autora.


Ubytování


Účastníci konference si zajišťují a hradí ubytování samostatně.
http://www.hotely.cz/olomouc/#utm_source=sklik&utm_medium=cpc

Nabízíme možnost ubytování v areálu vysokoškolských kolejí v ceně 358,- Kč/noc (singl), popř. 252,- Kč/noc (dvoulůžkový pokoj/osoba). Noclehy v kolejích jsou rezervovány nejpozději do 30. 3. 2016. Nezapoměňte uvést, že jste účastníky konference EME 2016.

Kontakt na Ubytovací kancelář UP:
Lucie Bajerová, Simona Malá, +420 585 638 016, +420 777 000 202, hotel@upol.cz