Perspektivy primárního vzdělávání matematice


2. oznámení

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci
se Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků

pořádá 23. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME 2018

„Perspektivy primárního vzdělávání matematice“


Konference se koná 25. – 27. 4. 2018
v areálu Výzkumně vzdělávacího centra Pedagogické fakulty
pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, Ph.D.

Konference bude zahájena 25. 4. 2018 v 13.00 v areálu Výzkumně vzdělávacího centra
Pedagogické fakulty, Žižkovo nám. 5. Jednání v sekcích 26. - 27. 4. 2018
proběhne v prostorách Katedry matematiky PdF UP, Žižkovo nám. 5.
Společenský večer ve čtvrtek 26. 4. 2018 se uskuteční
v prostorách vysokoškolských kolejí Šmeralova.


Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů.


Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština, polština.

Hlavní témata konference:
  • Cesty k rozvoji osobnosti žáka v matematice
  • Vzdělávání a osobnost učitele
  • Matematická pregramotnost a gramotnost
  • Digitální technologie a jejich využití v primárním vzdělávání matematice

Konferenční poplatek: 2000 Kč (80 €) zahrnuje náklady na konferenční materiály včetně sborníku abstraktů, publikování příspěvků v časopise či sborníku příspěvků a další související organizační náklady. Nezahrnuje ubytování účastníků. Konferenční poplatek je třeba uhradit do 25. 3. 2018 převodem na účet, jehož číslo bude uvedeno s dalšími informacemi pod odkazem Informace.

Předem bude pro potřeby konference vydán sborník abstraktů (Abstrakty nutno zaslat do 25. 3. 2018). Po konání konference bude publikován online na webu konference sborník příspěvků EME2018 Proceedings (s ISBN). Autorům vybraných příspěvků bude nabídnuto publikování v časopisech Magister (ISSN 1805-7152, reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu) a Učitel matematiky (ISSN 1210-9037, nové podněty z matematiky a didaktiky matematiky pro podporu výuky na základních a středních školách). Pokud bude příspěvek přijat do některého z uvedených časopisů, bude publikován pouze v tomto časopise a ve sborníku EME2018 Proceedings na něj bude odkázáno.

Na konferenci budou předneseny plenární příspěvky zvaných přednášejících (45 minut + 15 minut diskuse) a přihlášené příspěvky jednotlivých účastníků v rozsahu 15 minut + 5 minut diskuse. Jednací místnosti budou vybaveny potřebnou technikou.

Program konference bude dále upřesněn pod odkazem Program od 16. 4. 2018.

Přihláška na konferenci je dostupná pod odkazem Registrace. Registrovat se je možné do 25. 3. 2018.

Příspěvky v jazyce prezentace je třeba zaslat do 1. 4. 2018. Šablona pro psaní příspěvku je dostupná pod odkazem Informace. Všechny příspěvky budou posouzeny dvěma nezávislými recenzenty. K publikování budou přijaty pouze příspěvky, zaslané do stanoveného termínu, se souhlasným vyjádřením recenzentů.

Možnosti ubytování jsou v zařízeních Univerzity Palackého (vysokoškolské koleje UP v bezprostřední blízkosti fakulty) a v řadě Olomouckých hotelů. Účastníci konference si zajišťují a hradí ubytování samostatně.


Mezinárodní programový výbor:
Timo Tossavainen (Švédsko), Mohamed Nouh (Egypt), Adam Plocki (Polsko), Grazyna Rygal (Polsko), Helena Siwek (Polsko), Ondrej Šedivý (Slovensko), Iveta Scholtzová (Slovensko), Pavol Hanzel (Slovensko), Katarína Žilková (Slovensko), Eva Šmelová (ČR), Jana Příhonská (ČR), Alena Hošpesová (ČR), Marie Tichá (ČR), Jitka Laitochová (ČR), Bohumil Novák (ČR), Martina Uhlířová (ČR), David Nocar (ČR), Radka Dofková (ČR)

Organizační výbor:
Martina Uhlířová, Radka Dofková, David Nocar, Jitka Laitochová, Jitka Hodaňová, Tomáš Zdráhal, Anna Stopenová, Květoslav Bártek, Jan Wossala, Vlasta GáborováKontakty:  RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D., martina.uhlirova@upol.cz
                doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc., jitka.laitochova@upol.cz
                PhDr. Radka Dofková, Ph.D., radka.dofkova@upol.cz
                Mgr. David Nocar, Ph.D., david.nocar@upol.cz
                Mgr. Jan Wossala, Ph.D., jan.wossala@gmail.com