Výzvy primárního vzdělávání matematice jako součást učitelství pro 21. století


Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
ve spolupráci
s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov
pořádá

28. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2024

„Výzvy primárního vzdělávání matematice
jako součást učitelství pro 21. století“Konference se bude konat 24. – 26. 4. 2024
v prostorách hotelu Zerrenpach, Osrblie (Slovenská republika)

Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a v pregraduální přípravě budoucích učitelů pro 1. stupeň základních škol.

Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština, polština.

Hlavní témata konference:
  • Cíle primárního vzdělávání matematice v 21. století
  • Vzdělávání a rozvoj osobnosti učitele 21. století
  • Metody a pomůcky ve výuce matematiky v 21. století
  • Matematická a digitální gramotnost učitele a žáka v 21. století

Vložné na konferenci: 120 EUR.
Konferenční poplatek zahrnuje náklady na konferenční materiály, publikační výstupy a další související organizační náklady. Nezahrnuje ubytování účastníků. Konferenční poplatek je třeba uhradit do 22. 3. 2024 převodem na účet:
SK48 8180 0000 0070 0009 5785, SWIFT SPSRSKBAXXX, VS: 42024.

Předem bude pro potřeby konference k prezentovaným přednáškám sestaven sborník abstraktů s ISBN (Abstrakty nutno zaslat do 22. 3. 2024). Účastníkům konference je nabídnuta možnost publikovat text příspěvku v mezinárodním časopisu Elementary Mathematics Education Journal (ISSN 2694-8133) nebo v časopisu Učitel matematiky (ISSN 1210-9037). Pravidla publikování se řídí pravidly časopisů.

Na konferenci budou předneseny plenární příspěvky v rozsahu 45 min + 15 min diskuse a přihlášené příspěvky jednotlivých účastníků v rozsahu 15 min + 5 min diskuse. Jednací místnosti budou vybaveny potřebnou technikou.

Program konference bude zveřejněn pod odkazem Program od 12. 4. 2024.

Přihláška na konferenci je dostupná pod odkazem Registrace.
Registrovat se je možné zároveň s dodáním abstraktu do 22. 3. 2024.

Možnosti ubytovania sú v priestoroch hotela Zerrenpach, ktorý sa nachádza v malebnej vesničke Osrblie mikroregiónu Čierny Hron. Každý účastník si platí ubytovanie sám.
(Typ izby pošlite na mail pavol.hanzel@umb.sk do 29. Marca 2024):
Dvojlôžková izba – obsadená 1 osobou 70€
Dvojlôžková izba – obsadená 2 osobami 50€
Poplatok za pobyt – osoba/3dni 2€


Mezinárodní vědecký výbor:
Timo Tossavainen (Švédsko), Grazyna Rygal (Polsko), Adam Plocki (Polsko), Pavol Hanzel (SK), Gabriela Pavlovičová (SK), Milan Pokorný (SK), Iveta Scholtzová (SK), Patrik Voštinár (SK), Katarína Žilková (SK), Josef Molnár (ČR), Jana Příhonská (ČR), Alena Hošpesová (ČR), Martina Uhlířová (ČR), David Nocar (ČR), Radka Dofková (ČR), Jaroslav Beránek (ČR), Radek Krpec (ČR)

Organizační výbor:
Pavol Hanzel, Patrik Voštinár, Vladimír Kobza, Katarína Sebínová


Kontakty:  prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., pavol.hanzel@umb.sk
                 PaedDr. Patrik Voštinár, PhD., patrik.vostinar@umb.sk
                 Mgr. Vladimír Kobza, PhD., vladimir.kobza@umb.sk