Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století


2. oznámení

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci
s Jednotou českých matematiků a fyziků

pořádá 25. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2020

„Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století“


Konference se koná 22. – 24. 4. 2020
v areálu Výzkumně vzdělávacího centra Pedagogické fakulty UP,
pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, Ph.D.

Konference bude zahájena 22. 4. 2020 v 13.00 hod. v malé aule Pedagogické fakulty. Jednání v sekcích 23. - 24. 4. 2020 proběhne v prostorách Katedry matematiky PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc. Společenský večer ve čtvrtek 23. 4. 2020 se uskuteční v prostorách vysokoškolských kolejí Šmeralova, Šmeralova 1084/6, Olomouc.


Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů.


Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština, polština.


Hlavní témata konference:
  • Cesty k rozvoji osobnosti žáka v matematice v 21. století
  • Vzdělávání a osobnost učitele 21. století
  • Matematická pregramotnost a gramotnost
  • Matematická gramotnost v kontextu dalších gramotností
  • Digitální gramotnost a rozvoj informatického myšlení v primárním vzdělávání matematice

Konferenční poplatek: 2300 Kč (90 €) zahrnuje náklady na konferenční materiály, publikování příspěvků v časopise či sborníku příspěvků a další související organizační náklady. Nezahrnuje ubytování účastníků. Konferenční poplatek je třeba uhradit do 20. 3. 2020 převodem na účet, jehož číslo bude uvedeno s dalšími informacemi pod odkazem Informace.

Předem bude pro potřeby konference sestaven soubor abstraktů (Abstrakty nutno zaslat do 31. 3. 2020). Účastníkům konference je nabídnuta možnost publikovat text příspěvku v mezinárodním časopise Elementary Mathematics Education Journal (ISSN 2694-8133) nebo v online sborníku EME2020 Proceedings (s ISBN, ISSN).

Na konferenci budou předneseny plenární příspěvky v rozsahu 45 min + 15 min diskuse a přihlášené příspěvky jednotlivých účastníků v rozsahu 15 min + 5 min diskuse. Jednací místnosti budou vybaveny potřebnou technikou.

Program konference bude zveřejněn pod odkazem Program od 15. 4. 2020.

Přihláška na konferenci je dostupná pod odkazem Registrace. Registrovat se je možné do 20. 3. 2020 (s příspěvkem), účastníci bez příspěvku do 9. 4. 2020.

Pro publikování ve sborníku je třeba zároveň s abstraktem zaslat příspěvek v jazyce prezentace do 31. 3. 2020. Šablona pro psaní příspěvku do sborníku je dostupná pod odkazem Informace. Všechny příspěvky budou posouzeny dvěma nezávislými recenzenty. K publikování budou přijaty pouze příspěvky, zaslané do stanoveného termínu, se souhlasným vyjádřením recenzentů. V případě výběru publikování v časopise EMEJ můžete dodávat články v jazyce prezentace či v angličtině průběžně a pravidla publikování se řídí pravidly časopisu, viz http://emejournal.upol.cz/authors.php.

Možnosti ubytování jsou v zařízeních Univerzity Palackého v Olomouci (VŠ koleje UP v bezprostřední blízkosti fakulty) a v řadě Olomouckých hotelů. Účastníci konference si zajišťují a hradí ubytování samostatně.


Mezinárodní programový výbor:
Timo Tossavainen (Švédsko), Grazyna Rygal (Polsko), Adam Plocki (Polsko), Ondrej Šedivý (Slovensko), Iveta Scholtzová (Slovensko), Pavol Hanzel (Slovensko), Katarína Žilková (Slovensko), Ján Záhorec (Slovensko), Eva Šmelová (ČR), Josef Molnár (ČR), Jana Příhonská (ČR), Alena Hošpesová (ČR), Jitka Laitochová (ČR), Bohumil Novák (ČR), Martina Uhlířová (ČR), David Nocar (ČR), Radka Dofková (ČR), Jaroslav Beránek (ČR), Radek Krpec (ČR)

Organizační výbor:
Martina Uhlířová, Radka Dofková, David Nocar, Jitka Laitochová, Jitka Hodaňová, Tomáš Zdráhal, Karel Pastor, Anna Stopenová, Květoslav Bártek, Jan Wossala, Vlasta Gáborová


Kontakty:  RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D., martina.uhlirova@upol.cz
                doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc., jitka.laitochova@upol.cz
                doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D., radka.dofkova@upol.cz
                Mgr. David Nocar, Ph.D., david.nocar@upol.cz
                Mgr. Jan Wossala, Ph.D., jan.wossala@gmail.com