Primární matematické vzdělávání v souvislostech


2. oznámení

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci
se Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků

pořádá 21. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME 2016

„Primární matematické vzdělávání v souvislostech“


Konference se koná 20. – 22. 4. 2016
v areálu Výzkumně vzdělávacího centra Pedagogické fakulty
pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. ing. Čestmíra Serafína, Dr., Ing-Paed.IGIP
u příležitosti 70. výročí vzniku Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Konference bude zahájena 20. 4. 2016 v 13.00 v areálu Výzkumně vzdělávacího centra
Pedagogické fakulty, Žižkovo nám. 5. Jednání v sekcích 21. - 22. 4. 2016
proběhne v prostorách Katedry matematiky PdF UP, Žižkovo nám. 5.
Společenský večer ve čtvrtek 21. 4. 2016 se uskuteční
v prostorách vysokoškolských kolejí Šmeralova.


Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů.


Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština, polština.

Hlavní témata konference:
  • Matematická gramotnost, její přesahy do gramotnosti čtenářské a finanční.
  • Interdisciplinarita matematiky a filozofie, psychologie, historie, lingvistiky, literatury, přírodních věd, věd o zemi, umění, … a její aplikace ve vzdělávání.
  • Současnost a perspektivy teorie a praxe výuky matematiky orientované na žáka.
  • Posuzování a hodnocení kvality výuky včetně využití moderních přístupů a technologií.

Konferenční poplatek ve výši 1 900 Kč (70 €) zahrnuje náklady na vydání sborníku a další související organizační náklady, nezahrnuje ubytování a stravování účastníků. Konferenční poplatek je třeba uhradit do 7. 3. 2016 převodem na účet, jehož číslo bude uvedeno pod odkazem Informace.
(Pro účastníky bez příspěvku je konferenční poplatek 1 900 Kč (70 €) včetně tištěného sborníku nebo 1 400,- Kč (50 €) bez sborníku s termínem platby do 15. 4. 2016.)

Vystoupení v plenární části konference přislíbili Francoise Cerquetti (FR), Iveta Scholtzová (SK) a Libuše Samková (ČR).


Mezinárodní programový výbor:
Timo Tossavainen (Finsko), Mohamed Nouh (Egypt), Grazyna Rygal (Polsko), Adam Plocki (Polsko), Helena Siwek (Polsko), Małgorzata Bereźnicka (Polsko), Ondrej Šedivý (Slovensko), Iveta Scholtzová (Slovensko), Pavol Hanzel (Slovensko), Alena Hošpesová (ČR), Marie Tichá (ČR), Jitka Laitochová (ČR), Bohumil Novák (ČR), Martina Uhlířová (ČR), David Nocar (ČR)

Organizační výbor:
Martina Uhlířová, Jitka Laitochová, David Nocar, Bohumil Novák, Jitka Hodaňová, Tomáš Zdráhal, Anna Stopenová, Radka Dofková, Vlasta Gáborová, Jan Wossala, Nikola Brtvová


Na konferenci budou předneseny plenární příspěvky zvaných přednášejících (45 min. + 15 min diskuse) a přihlášené příspěvky jednotlivých účastníků v rozsahu 15 minut + 5 minut diskuse. Jednací místnosti budou vybaveny potřebnou technikou.

Program konference bude dále upřesněn pod odkazem Program po 11. 4. 2016.

Přihláška na konferenci je dostupná pod odkazem Registrace. Registrovat se je možné do 1. 3. 2016 7. 3. 2016, účastníci bez příspěvku do 15. 4. 2016.

Příspěvky v jazyce prezentace je třeba zaslat do 1. 3. 2016 7. 3. 2016. Šablona pro psaní příspěvku je dostupná pod odkazem Informace. Všechny příspěvky budou posouzeny dvěma nezávislými recenzenty. K tisku ve sborníku konference budou přijaty pouze příspěvky, zaslané do stanoveného termínu, se souhlasným vyjádřením recenzentů.


Možnosti ubytování a stravování jsou v zařízeních Univerzity Palackého (VŠ koleje UP v bezprostřední blízkosti fakulty) a v řadě olomouckých hotelů. Účastníci konference si zajišťují a hradí ubytování samostatně.
[http://www.hotely.cz/olomouc/#utm_source=sklik&utm_medium=cpc]

Nabízíme možnost ubytování v areálu vysokoškolských kolejí v ceně 358,- Kč/noc (singl), popř. 252,- Kč/noc (dvoulůžkový pokoj/osoba). Noclehy v kolejích jsou rezervovány nejpozději do 30. 3. 2016.

Kontakt na správu pro ubytování v kolejích UP: Lucie Bajerová, Simona Malá
+420 585 638 016, +420 777 000 202, hotel@upol.czKontakty:  RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D., martina.uhlirova@upol.cz
                PhDr. Radka Dofková, Ph.D., radka.dofkova@upol.cz
                Mgr. David Nocar, Ph.D., david.nocar@upol.cz
                Mgr. Jan Wossala, jan.wossala@upol.cz