Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století


2. oznámení

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci
s Jednotou českých matematiků a fyziků

pořádá 25. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2021

„Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století“


Konference se koná 21. – 23. 4. 2021
online (z Olomouce, ČR)
pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.


Konference bude zahájena 21. 4. 2021 odpoledne a další jednání v sekcích budou probíhat 22. – 23. 4. 2021.


Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů.


Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština, polština.


Hlavní témata konference:
  • Cesty k rozvoji osobnosti žáka v matematice v 21. století
  • Vzdělávání a osobnost učitele 21. století
  • Matematická pregramotnost a gramotnost
  • Digitální gramotnost a rozvoj informatického myšlení v primárním vzdělávání matematice
  • Zkušenosti a reflexe distanční online výuky matematiky

Za online účast na konferenci se konferenční poplatek neplatí.

Předem bude pro potřeby konference sestaven soubor abstraktů k dispozici online (Abstrakty nutno zaslat do 19. 3. 2021). Šablona pro přípravu abstraktu je dostupná pod odkazem Informace. Účastníkům konference je nabídnuta možnost publikovat text příspěvku v mezinárodním časopise Elementary Mathematics Education Journal (ISSN 2694-8133). Články k publikování v časopise EMEJ je možné dodávat v jazyce prezentace či v angličtině průběžně a pravidla publikování se řídí pravidly časopisu, viz http://emejournal.upol.cz/authors.php.

Na konferenci budou předneseny plenární příspěvky v rozsahu 45 min + 15 min diskuse a přihlášené příspěvky jednotlivých účastníků v rozsahu 15 min + 5 min diskuse.

Program konference bude zveřejněn pod odkazem Program od 12. 4. 2021.

Přihláška na konferenci je dostupná pod odkazem Registrace. Registrovat se je možné do 19. 3. 2021. (s vystoupením na konferenci), účastníci bez vystoupení na konferenci do 9. 4. 2021.Mezinárodní programový výbor:
Timo Tossavainen (Švédsko), Grazyna Rygal (Polsko), Adam Plocki (Polsko), Ondrej Šedivý (Slovensko), Iveta Scholtzová (Slovensko), Pavol Hanzel (Slovensko), Katarína Žilková (Slovensko), Eva Šmelová (ČR), Josef Molnár (ČR), Jana Příhonská (ČR), Alena Hošpesová (ČR), Bohumil Novák (ČR), Martina Uhlířová (ČR), David Nocar (ČR), Radka Dofková (ČR), Jaroslav Beránek (ČR), Radek Krpec (ČR)

Organizační výbor:
Martina Uhlířová, Radka Dofková, David Nocar, Jitka Laitochová, Jitka Hodaňová, Tomáš Zdráhal, Karel Pastor, Anna Stopenová, Květoslav Bártek, Jan Wossala, Jiří Vaško, Vlasta Gáborová


Kontakty:  RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D., martina.uhlirova@upol.cz
                doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D., radka.dofkova@upol.cz
                Mgr. David Nocar, Ph.D., david.nocar@upol.cz