Výzvy primárního vzdělávání matematice jako součást učitelství pro 21. století


2. oznámení

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci
s Jednotou českých matematiků a fyziků

27. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2023

„Výzvy primárního vzdělávání matematice
jako součást učitelství pro 21. století“Konference se bude konat 19. – 21. 4. 2023
v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v olomouci
doc. PhDr. Vojtecha Regece, Ph.D.

Konference bude zahájena v aule Pedagogické fakulty UP 19. 4. 2023 v 13.00 h. a další jednání v sekcích budou probíhat 20. – 21. 4. 2023 v prostorách katedry matematiky PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc.

Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a v pregraduální přípravě budoucích učitelů pro 1. stupeň základních škol.

Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština, polština.

Hlavní témata konference:
  • Cíle primárního vzdělávání matematice v 21. století
  • Vzdělávání a rozvoj osobnosti učitele 21. století
  • Metody a pomůcky ve výuce matematiky v 21. století
  • Matematická a digitální gramotnost učitele a žáka v 21. století

Vložné na konferenci: 2500 Kč / 100 EUR (pro členy JČMF 2000 Kč / 80 EUR).
Zvýhodněné vložné pro studenty doktorských studijních programů: 1500 Kč / 60 EUR.
Konferenční poplatek zahrnuje náklady na konferenční materiály, publikační výstupy a další související organizační náklady. Nezahrnuje ubytování účastníků. Konferenční poplatek je třeba uhradit do 15. 3. 2023 22. 3. 2023 převodem na účet, jehož číslo je uvedeno s dalšími informacemi pod odkazem Informace.

Učitelé z praxe účastnící se workshopu neplatí konferenční poplatek. Při registraci na konferenci ve výběru oblasti zaměření zvolte Workshop.

Předem bude pro potřeby konference sestaven soubor abstraktů k prezentovaným přednáškám (Abstrakty nutno zaslat do 15. 3. 2023 22. 3. 2023). Účastníkům konference je nabídnuta možnost publikovat text příspěvku v mezinárodním časopisu Elementary Mathematics Education Journal (ISSN 2694-8133) nebo v časopisu Učitel matematiky (ISSN 1210-9037). Pravidla publikování se řídí pravidly časopisů.

Na konferenci budou předneseny plenární příspěvky v rozsahu 45 min + 15 min diskuse a přihlášené příspěvky jednotlivých účastníků v rozsahu 15 min + 5 min diskuse. Jednací místnosti budou vybaveny potřebnou technikou.

Program konference bude zveřejněn pod odkazem Program od 14. 4. 2023.

Přihláška na konferenci je dostupná pod odkazem Registrace.
Registrovat se je možné zároveň s dodáním abstraktu do 15. 3. 2023 22. 3. 2023, účastníci bez příspěvku do 16. 4. 2023.

Možnosti ubytování jsou v zařízeních Univerzity Palackého v Olomouci (VŠ koleje UP v bezprostřední blízkosti fakulty) a v řadě hotelů v Olomouci. Účastníci konference si zajišťují a hradí ubytování samostatně. Podrobnosti pod odkazem Informace.


Mezinárodní vědecký výbor:
Timo Tossavainen (Švédsko), Grazyna Rygal (Polsko), Adam Plocki (Polsko), Ondrej Šedivý (Slovensko), Iveta Scholtzová (Slovensko), Pavol Hanzel (Slovensko), Katarína Žilková (Slovensko), Eva Šmelová (ČR), Josef Molnár (ČR), Jana Příhonská (ČR), Alena Hošpesová (ČR), Bohumil Novák (ČR), Martina Uhlířová (ČR), David Nocar (ČR), Radka Dofková (ČR), Jaroslav Beránek (ČR), Radek Krpec (ČR)

Organizační výbor:
Martina Uhlířová, David Nocar, Radka Dofková, Jitka Laitochová, Tomáš Zdráhal, Tomáš Talášek, Karel Pastor, Květoslav Bártek, Jan Wossala, Jiří Vaško, Eva Bártková, Vlasta Gáborová


Kontakty:  RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D., martina.uhlirova@upol.cz
                 Mgr. David Nocar, Ph.D., david.nocar@upol.cz
                 doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D., radka.dofkova@upol.cz