Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století


1. oznámení

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci
s Jednotou českých matematiků a fyziků

pořádá 25. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2020

„Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století“


Konference se koná 22. – 24. 4. 2020
v areálu Výzkumně vzdělávacího centra Pedagogické fakulty


Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů.


Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština, polština.


Hlavní témata konference:
  • Cesty k rozvoji osobnosti žáka v matematice v 21. století
  • Vzdělávání a osobnost učitele 21. století
  • Matematická pregramotnost a gramotnost
  • Matematická gramotnost v kontextu dalších gramotností
  • Digitální gramotnost a rozvoj informatického myšlení v primárním vzdělávání matematice


Konferenční poplatek: 2300,- Kč (90 €)

Předem bude pro potřeby konference sestaven soubor abstraktů (Abstrakty nutno zaslat do 31. 3. 2020). Účastníkům konference bude nabídnuta možnost publikovat text příspěvku v online sborníku EME2020 Proceedings (s ISBN) nebo v mezinárodním časopise Elementary Mathematics Education Journal (ISSN 2694-8133), popř. v dalších časopisech.


Mezinárodní programový výbor:
Timo Tossavainen (Švédsko), Grazyna Rygal (Polsko), Adam Plocki (Polsko), Ondrej Šedivý (Slovensko), Iveta Scholtzová (Slovensko), Pavol Hanzel (Slovensko), Katarína Žilková (Slovensko), Eva Šmelová (ČR), Jana Příhonská (ČR), Alena Hošpesová (ČR), Jitka Laitochová (ČR), Bohumil Novák (ČR), Martina Uhlířová (ČR), David Nocar (ČR), Radka Dofková (ČR), Jaroslav Beránek (ČR), Radek Krpec (ČR)

Organizační výbor:
Martina Uhlířová, Radka Dofková, David Nocar, Jitka Laitochová, Jitka Hodaňová, Tomáš Zdráhal, Karel Pastor, Anna Stopenová, Květoslav Bártek, Jan Wossala, Vlasta Gáborová


Program konference bude upřesněn pod odkazem Program po 15. 4. 2020.

Přihláška na konferenci bude dostupná od 17. 1. 2020 pod odkazem Registrace. Registrovat se bude možné do 13. 3. 2020, účastníci bez příspěvku do 9. 4. 2020.Kontakty:  RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D., martina.uhlirova@upol.cz
                doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc., jitka.laitochova@upol.cz
                doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D., radka.dofkova@upol.cz
                Mgr. David Nocar, Ph.D., david.nocar@upol.cz
                Mgr. Jan Wossala, Ph.D., jan.wossala@gmail.com