logo


Scientific International Conference

"Primary mathematics education in context"

GB flag
ENTER
Vědecká konference s mezinárodní účastí

"Primární matematické vzdělávání v souvislostech"

CZ flag
VSTUPTE

 

Conference  Primary mathematics education in context  is registered in Academic Conferences Worldwide database

Conference Alerts

webmaster: David Nocar